Bättre prestationer med företagshälsa

En stor del av människors liv består av att jobba och många av dagens timmar spenderas på arbetsplatser av alla de slag. För dig som driver företaget är det viktigt att alla beståndsdelar fungerar väl och till de främsta hör att de anställda mår bra både fysiskt och psykiskt. Genom att satsa på företagshälsan kommer du inte bara få en god stämning på jobbet utan också få en stark arbetsmoral.

Det finns flera sätt att uppnå optimal hälsa hos alla medarbetare och du kan kombinera både små och stora metoder. Du kan till exempel köpa in enkla träningsredskap som bollar att sitta på istället för stolar, pedaler för cykling vid arbetsbordet eller vikter som är tillgängliga för alla. För tyngre aspekter som psykisk hälsa, stresshantering och hjälp med missbruk är det dock viktigt att du anlitar experter som ljungsjöberg som kan ge bra rådgivning, behandling och utbildning.

Vägen till god hälsa

Du känner säkert redan till att en kombination av bra kost och regelbundna fysiska aktiviteter är grundreceptet för en god hälsa. Under senare år har mer och mer fokus lagts på vardagsträning och korta intervallpass snarare än långa pass. Med enkla övningar och små förändringar som att ta trapporna istället för hissen kan värdefulla minuter tjänas in i långa loppet. Det finns också vissa livsmedel som piggar upp mer än andra. Av den anledningen kan det vara en god idé att ge information om hur exempelvis lax och sill motverkar vintertrötthet och gröna grönsaker ger en välkommen boost. Kunskap är alltid makt!

Tänk på balansen

Fysisk träning, stresshantering och hjälp med missbruk är alla mycket välkomna för att företagshälsan ska vara på topp, men det är samtidigt viktigt att de sker naturligt och inte känns för påtryckande. Ingen människa mår bra av att känna sig tvingad och just därför är det särskilt viktigt att du konsulterar erfarna och professionella experter inom de olika områdena. Hur välmenande du än är kommer det till syvende och sist vara den anställde som själv avgör hur mycket eller lite han eller hon vill bättra på sin hälsa. Ett smart sätt att minska på pressen är att göra träningen till en del av den betalda arbetstiden då det inte inkräktar på personalens fritid och blir en välkommen paus under arbetsdagen.

marinate