Kost och tecken på god hälsa

Att ha goda matvanor kan kraftigt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Även andra farliga hälsotillstånd kan förebyggas, och det finns vissa tecken du kan hålla koll på för att säkerställa en så god hälsa som möjligt. Detta gäller både fysiska och psykiska hälsotillstånd. Med en god kost och kunskap kring varningstecken kan du förebygga större hälsoproblem i god tid.

Om du har en vit beläggning på din tunga kan detta vara ett tecken på försämrad hälsa. Tungan speglar hur resten av kroppen mår, och en vit tunga kan innebära att du har drabbats av en svampinfektion, obalans i njurarna eller B12-brist. En tandläkare kan ta en titt och ge korrekt hjälp om du har en vit tunga där beläggningen inte beror på bakterier. Om tungbeläggningen beror på försämrad munhygien kan du åtgärda problemet genom att skrapa tungan med en tungskrapa, dricka mindre alkohol, skölja munnen efter att du ätit eller tugga sockerfritt tuggummi.

Fördelar med hälsosamma matvanor

Enligt Livsmedelsverket är det ohälsosam mat som är den största riskfaktorn för att få sjukdomar av olika slag. Fetma och övervikt är en av våra mest allvarliga hälsoproblem. Hälsosam mat kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med upp till 50 procent, och förebygga en tredjedel av Sveriges cancerfall.

Varningstecken att hålla utkik efter

Kroppen kan signalera dålig hälsa på olika sätt, både när det gäller fysisk och psykisk ohälsa. Om du får yrsel, hjärtklappning och värk kan detta bero på utmattning. Det är viktigt att se kroppsliga tecken i ett större sammanhang. Om du samtidigt är ljudkänslig, glömsk eller nedstämd är risken större att du har drabbats av utmattning.

Ett vanligt förekommande hälsoproblem är kronisk inflammation i kroppen. Fysiska tecken kan vara ledvärk, ökad trötthet, depression, viktökning eller viktminskning, förstoppning och ihållande infektioner. Kronisk inflammation kan leda till mer allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom eller cancer, vilket gör det viktigt att hålla koll när symtom uppkommer.

marinate