Olika typer av hälsokost

I vår moderna nutid talas det ständigt om hälsokost. Affärer och butiker predikar om nyttan med hälsokost och tränings-fantaster värderar den högt, men vad är egentligen hälsokost och hur kan man använda sig av den?

Enkelt förklarat kan man säga att hälsokost är en term som används när man vill beskriva en viss typ av livsmedel. Det handlar dock inte om vilket livsmedel som helst, utan ett livsmedel som faktiskt är bra och kan komma till stor nytta för den egna hälsan. Ett mycket vanligt missförstånd är att man blandar ihop hälsokost med hälsosam mat. Hälsosam mat bör människan äta dagligen för att må bra, få energi och få i sig de vitaminer som kroppen behöver. Hälsokost är dock de livsmedel som, utöver den hälsosamma kosten, kan komma till ännu större nytta och användning.

Ett mycket bra exempel på hälsokost är ekologiska produkter, naturliga livsmedel i alla dess former och ibland räknas även kosttillskott in i bilden. Det enklaste och snabbaste sättet att hitta hälsokost är att vända sig till diverse hälsobutiker eller besöka stormarknader där specifika organiska stånd finns tillgängliga. Tack vare dagens teknik kan hälsokost även beställas hem från internet och levereras direkt till din egen dörr.

Hälsokost i flera format

Tidigare i texten har vi gått igenom att hälsokost är nyttomat, t.ex. ekologisk mat eller livsmedel i dess renaste form. Kosttillskott är något som kan räknas in i denna kategori, vilket även livsmedel som sägs ha en stor inverkan på olika typer av sjukdomar gör. Livsmedel som kan bidra till en hälsofördel för människor med sjukdomar kallas dock för functional food.

Begreppet hälsokost är så brett att det inte går att säga att exakt en viss typ av livsmedel uteslutande räknas in. Många använder sig av ordet hälsokost som en motsats till vad många kallar för skräpmat. Skräpmat kan t.ex. vara mat som innehåller mycket socker, mycket fett eller är högt i kaloriantal. Äter man mat som har en hög andel fett i sig finns det risk för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, åderförkalkning och mycket mer. Genom att välja rätt typ av hälsokost kan detta förhindras och i många fall även botas.

Är du osäker på vilken typ av mat som anses hälsosam är internet en riktigt bra källa. Här kan du läsa vad experterna anser om ett visst typ av födoämne och får även tips och recept på hur du kan använda dig av livsmedlet till vardags. Vill du börja använda dig av hälsokost för att bota eller lindra en sjukdom bör du dock alltid vara i kontakt med en läkare innan du sätter igång. På så sätt har du möjlighet att direkt få veta vilken typ av hälsokost som du bör använda dig av och vilka fördelar som det utvalda livsmedlet kommer att ha.

marinate