Vid det här laget är vi vana vid att det är lite hysch hysch om vanligt förekommande problem som kan medfölja graviditeten. Men den här gången gäller det ett besvär som många mammor, men även bukopererade patienter, kan få erfara och ofta inte är riktigt förberedda på. Trots att Rektusdiastas i olika grad är ett […]

Read More
youplay